•  

Aktuálně z obce

Letní příměstský tábor

6. 3. 2019 21:30

Kde: ZŠ M. Choceňského, Kollárova 688, Choceň Kdy: 19.8.-23.8.2019. Leták k táboru přikládáme. Další informace: Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet. Cena tábora 1950,– / týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny, poté cena jednoho dne je 490 Kč. Registrace : https://registrace.veselaveda.cz/tabor/?…

Zveřejněno od: 6. 3. 2019 21:30   Zveřejněno do: 31. 8. 2019 21:00  
Kulturní a sportovní akce Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
chocen-1.pdf 246.18 kB Stáhnout

Uzavírka silnice II/315 mezi Hrádkem a Jehnědím

10. 3. 2019 19:53

Od 1. 4. 2019 do 30 . 9. 2019 bude uzavřena silnice mezi obcí Hrádek a křižovatkou nad Jehnědím.

Zveřejněno do: 1. 9. 2019 19:50  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
Vyhláška.pdf 397.26 kB Stáhnout
DZ-Hrádek.pdf 519.99 kB Stáhnout

Podpořte mladé hasiče ze Svatého Jiří

2. 4. 2019 19:00

Majitelé chytrých telefonů mohou svým pohybem (běh, jízda na kole, pěší turistika) podpořit mladé hasiče z naší obce nainstalováním a používáním potřebné aplikace, kterou můžete stáhnout na adrese: http://www.pomahejpohybem.cz/#…

Za případné podpoření projektu našich mladých hasičů Vám předem děkujeme.

Zveřejněno od: 2. 4. 2019 19:00   Zveřejněno do: 30. 6. 2019 23:00  
Kulturní a sportovní akce Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

23. 4. 2019 18:57

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 dne 530 02 PARDUBICE

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26. dubna 2019 do dne 27. května 2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800–11460–602966, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Zveřejněno do: 23. 5. 2019 18:57  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Volby do Evropského parlamentu

28. 4. 2019 21:05

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Svatý Jiří

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,

i n f o r m u j i v o l i č e ,

že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Svatý Jiří 37, Svatý Jiří, pro voliče s pobytem na území vymezeném místními částmi Sítiny a Svatý Jiří.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu • ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost se sídlem: Loučky 9, Svatý Jiří, pro voliče s pobytem na území vymezeném místní části Loučky

Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu – např. průkazem o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem (např. cestovním pasem jiného členského státu).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21. května 2019, ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

V Svatém Jiří dne 28. 4. 2019 Za Obecní úřad ve Svatém Jiří Miloslav Kubát, starosta

Zveřejněno do: 28. 5. 2019 21:05  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Zmeškali jste někdy důležité informace?

Díky službě Hlášenírozhlasu.cz si můžete nechat zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe. Aplikace je dostupná pro mobilní telefony se systémem Android v Google Play a pro mobilní telefony iPhone v App Store.

Obec Svatý Jiří

Telefon: 465 547 129
Mobil: 724 192 905
E-mail: ou.svatyjiri@worldonline.cz
IČO: 00279285
Adresa: Svatý Jiří 44
565 01 Svatý Jiří
Oficiální stránky: http://www.svaty-jiri.cz/

Úřední hodiny

Úterý: 18:00 – 20:00 hodin

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...