•  

Aktuálně z obce

HASTRMAN v Oucmanicích

12. 5. 2019 20:38

Kino v Oucmanicích 18.května uvede film Hastrman. Hospoda bude otevřena od 18 hodin, film od 20 hodin.

8.června bude kino pro děti, Králíček Petr.

Zveřejněno do: 26. 5. 2019 20:38  
Kulturní a sportovní akce Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
plákát téma.jpg 283.71 kB Stáhnout
plakát final.jpg 294.88 kB Stáhnout

Uzavření křižovatky

11. 5. 2019 18:00

V termínu od 14. 05. 2019 do 21. 05. 2019 bude uzavřena křižovatka na Oucmanice. Objízdná trasa bude směrem na Choceň po staré silnici za bytovkami a směrem na Ústí kolem střediska ZOD. Do Oucmanic se dostanete přes Jehnědí, nebo přes Choceň a Brandýs.

Náhradní autobusové zastávky budou zřízeny na hlavní silnici za odbočkou ze staré silnice směrem na Choceň. U bytovek (během uzavírky) autobusy projíždět a stavět nebudou.

Zveřejněno od: 11. 5. 2019 18:00   Zveřejněno do: 25. 5. 2019 18:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
VV - OOP PÚP na II-315, III-3155, 3156 a PK v k.ú. Sv.Jiří, Oucmanice, Jehnědí - 16349.pdf 347.11 kB Stáhnout
situace II-315 SVATÝ JIŘÍ, UZAVÍRKA KŘIŽOVATKY – POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV – CELKOVÁ SITUACE.pdf 559.15 kB Stáhnout
situace II-315 SVATÝ JIŘÍ, UZAVÍRKA KŘIŽOVATKY – POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV -DETAIL SVATÝ JIŘÍ.pdf 398.25 kB Stáhnout

Noc kostelů

6. 5. 2019 21:36

Římskokatolická farnost FARNÍCI SVATÝ JÍŘÍ se připojuje k 11. ročníku Noci kostelů, připadající na pátek 24. května 2019 Od 16 hodin s programem zaměřeným na historii:

  1. historie kostela,
  2. historie varhan,
  3. historie zvonů,
  4. duchovní správci.

Prohlídky v půlhodinových intervalech. Výstup na věž je fyzicky náročný a bude organizován ve skupinách určených průvodcem. Rezervace pro výstup na věž: jiri.paukert@seznam.cz

Zveřejněno do: 25. 5. 2019 21:00  
Kulturní a sportovní akce Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Volby do Evropského parlamentu

28. 4. 2019 21:05

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Svatý Jiří

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 1. 3. 2019,

i n f o r m u j i v o l i č e ,

že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Svatý Jiří 37, Svatý Jiří, pro voliče s pobytem na území vymezeném místními částmi Sítiny a Svatý Jiří.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu • ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost se sídlem: Loučky 9, Svatý Jiří, pro voliče s pobytem na území vymezeném místní části Loučky

Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu – např. průkazem o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti) či jiným dokladem (např. cestovním pasem jiného členského státu).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21. května 2019, ve dnech voleb volič tyto na požádání obdrží přímo ve volební místnosti.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

V Svatém Jiří dne 28. 4. 2019 Za Obecní úřad ve Svatém Jiří Miloslav Kubát, starosta

Zveřejněno do: 28. 5. 2019 21:05  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

23. 4. 2019 18:57

Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625 dne 530 02 PARDUBICE

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26. dubna 2019 do dne 27. května 2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.: 857885/19/2800–11460–602966, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Zveřejněno do: 23. 5. 2019 18:57  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

Zmeškali jste někdy důležité informace?

Díky službě Hlášenírozhlasu.cz si můžete nechat zasílat aktuality, oznámení a jiná upozornění SMS zprávami, e-maily nebo aplikací pro chytré telefony.

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe. Aplikace je dostupná pro mobilní telefony se systémem Android v Google Play a pro mobilní telefony iPhone v App Store.

Obec Svatý Jiří

Telefon: 465 547 129
Mobil: 724 192 905
E-mail: ou.svatyjiri@worldonline.cz
IČO: 00279285
Adresa: Svatý Jiří 44
565 01 Svatý Jiří
Oficiální stránky: http://www.svaty-jiri.cz/

Úřední hodiny

Úterý: 18:00 – 20:00 hodin

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...