Aktuálně z obce

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán míst-
ně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a § 54 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona
a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016
o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví
zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. pro-
since 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde
o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, mění
mimořádná veterinární opatření
nařízená dne 31. 1. 2024 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/020506-E k zame-
zení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji takto:

Čl. 1
Zrušení ochranného pásma a rozšíření pásma dozoru

(1) Ochranné pásmo vymezené v čl. 2 odst. 2 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/
2024/020506-E ze dne 31. 1. 2024 se ruší.

(2) Katastrální území 633933 Dvořisko, 638269 Hemže, 651974 Choceň, 790737 Kosořín,
687031 Loučky, 633941 Nořín, 790745 Zálší u Chocně a 791024 Zářecká Lhota se nově stávají součástí
pásma dozoru dle čl. 2 odst. 3 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/020506-E, v němž se
uplatňují opatření uvedená v čl. 3 odst. 2 a v čl. 4 nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/
020506-E.

Čl. 2
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení ži-
vota, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou
zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních
předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřa-
dů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární
správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

V Pardubicích dne 26.02.2024

MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky

Zveřejněno do: 14. 3. 2024 18:25  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Svatý Jiří 27. 2. 2024 18:29

Kuřice

Firma Svoboda Lučice bude prodávat

v pátek 15. března 2024 v 10.50 hodin u obchodu

nosné kuřice, stáří 19 týdnů, cena 275,– Kč/kus, barva červená a černá 

 

Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem svoboda.lucice@seznam.cz 

 569 489 358, 777 98 98 57, www.drubezsvoboda.czZveřejněno do: 15. 3. 2024 18:36  
Komerční sdělení, výkup, prodej Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Svatý Jiří 25. 2. 2024 18:37

Příměstské tábory Veselá věda

Letos opět pořádá nezisková organizace Veselá věda kromě kroužků také příměstské tábory.

 

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. 

 

A co nás čeká letos?

  • 4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:
  • objevování tajů samotného vzduchu a létání, hrátky s vodou, stavění vodních mlýnků či větrníků
  • malí badatelé mohou těšit na kulinářské experimenty, kde budou zkoumat chutě a vůně potravin a pozorovat procesy při přípravě jídla
  • zkoumání blízké přírody a drobných živočichů obývajících potoky a půdu
  • plus 1 celodenní prázdninový výlet

 

Kde:

ZŠ J. A. Komenského,

Žerotínova 29, Brandýs nad Orlicí, 56112

Kdy:

19.08.2024 -

23.08.2024

 

 

Více informací na webových stránkách www.veselaveda.cz, kde najdete i on-line přihlášku v naší táborové registraci 

Máte-li ve svém okolí děti, nebo rodiče dětí, které rády objevují a experimentují, budeme vděční za šíření informace. Leták k táboru přikládáme.

 

Další informace:

Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet.

Cena tábora 3070 Kč týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny.

 

M: 727 862 072

E: jindriska.krcova@veselaveda.cz

 

web www.veselaveda.cz

Facebook @Vese­laVeda

Instagram vese­laveda_offici­al

YouTube Veselá věda

Zveřejněno do: 19. 8. 2024 18:23  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Svatý Jiří 25. 2. 2024 18:26
Přílohy k hlášení
Brandýs nad Orlicí.pdf Zobrazit

Nabídka palivového dřeva

Obec Svatý Jiří nabízí cca 15 m3 palivového dřeva formou samotěžby. Cena 200,– Kč za m3. Informace na obecním úřadě.

Zveřejněno do: 5. 3. 2024 18:33  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Svatý Jiří 20. 2. 2024 18:33

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Připomínáme, že v září 2023 byl zahájen příjem žádostí v rámci 2. výzvy dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II. 

Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 24.00 hod. nebo po vyčerpání finanční alokace 77 227 000 Kč. 

Více informací: https://www.pardubickykraj.cz/…ikove-dotace.

Zveřejněno do: 1. 9. 2024 16:41  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Svatý Jiří 19. 2. 2024 16:49
Přílohy k hlášení
KotDot_A4_04-2023_tisk.pdf Zobrazit

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Obec Svatý Jiří

Telefon: +420 465 547 129
Mobil: +420 724 192 905
E-mail: ou.svatyjiri@email.cz
IČ: 00279285
Adresa: Svatý Jiří 44
565 01 Svatý Jiří
Oficiální stránky: http://www.svaty-jiri.cz/

Úřední hodiny

Úterý: 18:00 – 20:00 hodin

Kontaktní formulář

Tato část stránky je chráněna pomocí reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany soukromí a podmínky služby Google.
  Prosím čekejte...